Про сільський бюджет Шаліївської сільської ради на 2019 рік

                   Шаліївська сільська рада      

                                                    

                                                                    26 сесія 07 скликання                                                              

 

                                                                                                                                                                                     Рішення                                                                                                                 

 

Про сільський  бюджет Шаліївської сільської ради
на
2019  рік

                                                                                                                                 

                         

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п.1 ч.23 ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»  Шаліївська сільська  рада вирішила:

                                                             

 

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 628100,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 610000,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 18100,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 628100,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 610000,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 18100,00 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення;

повернення кредитів до сільського бюджету у сумі – 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету -0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення;

надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету 0,00 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі
0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі
0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1500,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення ст.101 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  23200,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.Установити,що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільських бюджетів належать доходи,визначені у статті 69 Бюджетного кодексу України.

         

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1, 71 Бюджетного кодексу України:

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10
частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

         оплату праці працівників бюджетних установ (2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (2170)

інші виплати населенню (2730)

8. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету(сільському голові с.Шаліївка) забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне,результативне і цільове використання бюджетних коштів ,організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства,а саме:

Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками,бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,відповідно до вимог та за формою,встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2019 року;

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію,природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетною установою,та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

9. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому апарату Шаліївської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надавати право отримувати у порядку ,визначеному Кабінетом Міністрів України,позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету,пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати дозвіл сільському голові Шаліївської сільської ради в міжсесійний період вносити окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

12. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 01 січня 2019 року.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком сільської ради.

 

            Сільський голова                              Л. БОВКУН               

                                                                                                                   

 

№ 01-26-07

21 грудня 2018 року